درمان افسردگی

اطلاعات بیشتر

درمان اضطراب

اطلاعات بیشتر

درمان وسواس

اطلاعات بیشتر

درمان فوبیا

اطلاعات بیشتر
10kبیمار راضی
7+سال تجربه در حیطه اعتیاد (دوره دیده زیر نظر مرکز ملی مطالعات اعتیاد incas)
50kدرمان موفق
رزرو نوبت

تماس بگیرید

۰۹۱۰۷۶۰۰۰۴۶  –  ۰۲۱۲۶۷۱۴۳۳۷

خدمات

درمان افسردگی

درمان اضطراب و وسواس

درمان فوبی ها

مقالات

اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی آذر ۹۴ برگزیده به عنوان سخنران
عنوان مقاله مقایسه اضطراب رقابتی در میان ورزشکاران رزمی و غیر رزمی و رابطه آن با طرحواره های ناسازگار اولیه

چهارمین کنگره بین المللی روانشناسی سلامت دی ۱۳۹۴
برگزیده به عنوان سخنران
عنوان مقاله مقایسه ادراک موفقیت ورزشی درمیان ورزشکاران رزمی و غیر رزمی و رابطه آن با طرحواره های ناسازگار اولیه